Dutch editorial offices and foreign journalists / Hoge drempels; Nederlandse redacties en allochtone journalisten (only in Dutch) PDF Print

Keywords: Western Europe, The Netherlands, Dutch, media ethics and diversity, employment, diversity, report/study, print

[EN] A study done by Drs. Farin F.M. Radjan from the Institute of Mixed Media about the corporate culture of Dutch editorial rooms with respect to the inflow of foreign journalists in Dutch media. The study states that there are high barriers for Dutch editorial rooms to employ a foreign journalist.

[DU] Een onderzoek gedaan naar de cultuur van Nederlandse redacties met betrekking tot de instroom van allochtone journalisten in Nederlandse media. Mixed Media, als organisatie die zich namens werkgevers en werknemers inzet om de instroom van allochtone journalisten te bevorderen heeft inmiddels een aanzienlijk bestand opgebouwd van gekwalificeerde allochtone journalisten. Desondanks blijkt het in de praktijk niet mogelijk een evenredig aantal daadwerkelijke plaatsingen bij Nederlandse redacties te bewerkstelligen. Daar zijn twee mogelijke oorzaken voor aan te wijzen. Eén daarvan is dat de voorkeuren of profielen van de beschikbare journalisten niet aansluiten bij de vacatures aan de kant van de werkgevers. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een belemmering aan werkgeverszijde.

alt Dutch editorial offices and foreign journalists [DU].doc

Tags: All Resources Reports & Studies All Types of Diversity Ethnicity-Race-National Identity Socially Disadvantaged Groups All Regions Western Europe