A coloured view? media coverage of migrant-issues during times of election / Een gekleurde kijk? media-coverage van migranten-kwesties in de verkiezings-tijd (only in Dutch) PDF Print

Keywords: Western Europe, Dutch, refugees & migrants, politics, report/study, print

[EN]During election time (Fortuyn-hype) the  media; a) focuses heavily on migrants; b) approaches them in a very negative sense; c) moreover seldom in the perspective of the immigrant themselves. In a short period of time the agenda-setting and framing in the media seem to have gone the wrong way.

[DU] Pim Fortuyn gebruikte in zijn politieke marketing de migratie als zijn USP (Unique Selling Proposition), zijn onderscheidende reclamekenmerk. Hij maak­te de migranten en vooral de islam tot het belangrijkste gespreksonderwerp, en plaatste ze vrijwel uitsluitend in een negatief daglicht. Na een korte aar­zeling volgden de andere lijsttrekkers hem op die weg, en ook de media. De media hebben zich er in de periode tussen de raads- en kamerverkiez­ingen door de Fortuyn-hype toe laten verleiden om: a) uitzonderlijk veel aandacht aan migranten te besteden; b) deze in sterk negatieve termen te benaderen; en c) daarbij zelden het perspectief van allochtone groepen zelf te laten doorklinken.

alt A coloured view; media coverage of migrant-issues during times of election [DU].pdf

Tags: All Resources Reports & Studies All Types of Diversity Refugees-Asylum Seekers-Migrants All Regions Western Europe