Coloured News? An image of ethnic minorities in the Flemish news / Gekleurd nieuws? De voorstelling van etnische minderheden in het nieuws in Vlaanderen PDF Print

Keywords: Western Europe, Dutch, Belgium/Flanders, ethnicity, gender, older people, diversity, reports/studies, media ethics and diversity, report, print

[EN] Ethnic minorities in the media are mostly connected to conflict and problems, women are underrepresented in the press, seniors are almost never addressed and youngsters are stereotyped. Though there has not been any scientific research done to underpin these allegations.  This research was done around several research activities around the theme media and ethnic minority groups. Central in this report are the coverage of ethnical minorities in the Flemish news.

[DU] Etnische minderheden worden door de media hoofdzakelijk in verband gebracht met problemen en conflicten, vrouwen worden ondergerepresenteerd in het nieuws, senioren komen te weinig aan bod, jongeren worden stereotiep voorgesteld, het VTM-nieuws is sensationeler dan het VRT- journaal. Deze beweringen lijken misschien evident, alleen zijn ze niet altijd even goed onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek. Is het bijvoorbeeld werkelijk zo dat etnische minderheden vooral in het nieuws komen in verband met problemen en conflicten? En indien ja, op welke manier gebeurt dit precies? Met welke onderwerpen worden ze in verband gebracht? Wordt het perspectief van etnische minderheden weergegeven? Vragen waar we in dit onderzoeksrapport dieper op ingaan.

alt Coloured News An image of ethnic minorities in the Flemish news [DU].pdf

Tags: All Resources Reports & Studies All Types of Diversity Gender Older People All Regions Western Europe