Female Muslims; a media-creation? The way media deals with Muslim emancipation / Moslima; een mediacreatie? De manier waarop de media omgaan met moslimemancipatie (only in Dutch) PDF Print

Keywords: Western Europe, Dutch, religion & belief, diversity, Muslims, study, print, media ethics & diversity

[EN]The goal of the research was to get an idea of the way that the media deals with Muslim emancipation and to find out what the vision of Female Muslim experts in this field is about this subject.

[DU]Dit onderzoek had twee doelen: de manier waarop de media omgaan met moslimemancipatie in kaart brengen en de visie van deskundigen hierop polsen. Daartoe is een inhoudsanalyse uitgevoerd op 165 artikelen uit verschillende bladen in Nederland, gedurende de periode 2004 tot en met 2006. Tevens zijn er interviews afgenomen met zes vrouwen die deskundig zijn op dit gebied.

alt Female Muslims; a media-creation The way media deals with Muslim emancipation [DU].pdf

Tags: All Resources Reports & Studies All Types of Diversity Religion & Belief Gender All Regions Western Europe