Ethnic minorities as presenter in the picture; a European research / Etnische minderheden als presentator in beeld; een Europees verglijkend onderzoek (only in Dutch) PDF Print

Keywords: Western Europe, South East Europe, Eastern Europe, All Europe, Dutch, diversity, ethnicity, media ethic and diversity, employment, report/study, print

[EN] In this research there has been looked at the representation of presenters on television from ethnic minorities in eight different European countries (every time for the 3 biggest television channels). From the result it becomes clear that ethnic minorities as presenters on television have been clearly underrepresented. From the 790 presenters that they looked at, only 50 was from a different ethnic background, of which 17 are from the BBC1 and BBC2.

[DU] Het bovenstaande illustreert de actualiteitswaarde van het thema van deze verhandeling. De verschillende Europese landen trachten, op uiteenlopende manieren, hun maatschappelijk model aan te passen aan de nieuwe, multi-etnische realiteit. Dat de media daarin een cruciale en centrale rol spelen, staat buiten kijf. Dit onderzoek levert een bijdrage aan deze thematiek. Aan de hand van één van de centrale mediarollen, de presentator, trachten we een stand van zaken op te stellen van de verschillende initiatieven en de vooruitgang in de verschillende Europese landen.

alt Ethnic minorities as presenter in the picture; a European research [DU].pdf

Tags: All Resources Reports & Studies All Types of Diversity Ethnicity-Race-National Identity All Regions Western Europe