Diverse media and balanced imaging / Diverse media en evenwichtige beeldvorming (only in Dutch) PDF Print

Keywords: Wetsern Europe, Belgium/Flanders, Dutch, media ethics and diversity, study, print

[EN] To break through clichés that are known about ethnic minorities it is important to let minorities create an image in the media themselves. It is important that ethnic minorities are represented in the Flemish media, they should recognize themselves in the media.

[DU] De impact van de beeldvorming over etnisch-culturele minderheden in de media is ronduit nefast. Om de clichés te doorbreken, is het essentieel dat minderheden zelf de beeldvorming in de media mee bepalen. Het is daarom noodzakelijk dat de etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigd zijn in de Vlaamse media, dit zowel op de werkvloer als wat betreft de participatie in informatieve, ontspannings-, fictie- en andere programma’s. Etnisch-culturele minderheden dienen zich ook als publiek en consument bij het media-aanbod betrokken te voelen. Daarom is het belangrijk dat het media-aanbod divers is en dat zij zich herkennen in het beeld dat media van hen ophangen.

alt Diverse media and balanced imaging [DU].pdf

Tags: All Resources Reports & Studies All Types of Diversity Ethnicity-Race-National Identity All Regions Western Europe