Press Link Database / PersLink Database (only in Dutch) PDF Print

Keywords: Western Europe, The Netherlands, Dutch, diversity in general, other web resources, all themes, resource for all

[DU] Perslink is een digitale telefoongids met informatie die de reguliere telefoongids meestal niet 

bevat. Hier vinden journalisten en programmamakers hun collega’s, voorlichters, bestuurders, politici en deskundigen op velerlei terrein. Met de gegevens van naar schatting 10.000 organisaties en 25.000 contactpersonen is Perslink een uniek en noodzakelijk stuk gereedschap voor de dagelijkse werkzaamheden van journalisten en programmamakers.
Perslink is 11 september 2002 in gebruik gesteld. De samenwerkende partners, NOS, Mira Media, NVJ en IRP hebben bewust gekozen voor deze datum, omdat na de aanslagen in New York precies een jaar eerder nog eens extra duidelijk is geworden dat de media worstelen met de vraag hoe een representatief en genuanceerd beeld te geven van onze pluriforme samenleving. Bevordering van de zichtbaarheid in de media van deskundigen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, alsook die van deskundige vrouwen, zodat meningen en opvattingen vanuit alle bevolkingsgroepen gelijkwaardig aan bod komen en alle groepen zich in de media kunnen herkennen, is een van de uitgangspunten van Perslink. De andere doelstelling is om journalisten en programmamakers de kortste weg naar de juiste organisatie en woordvoerder te wijzen.

[EN] PersLink is a private internet-database for journalists and program makers and at the same time a place where you can get you or your company more accessibility. PersLink contains names of thousands of organizations, media representatives, media spokesmen, directors, politicians, experts, web addresses, email addresses, mobile, private and work telephone numbers. Besides trying to get journalists and program makers in contact with the right network, organization or person, PersLink also focuses on the visibility of experts in the media with a non-Dutch background together with that of female experts, so that opinions and views from all population groups can be heard evenly in the media.

www.perslink.nl     

 

Tags: All Resources Miscellaneous All Types of Diversity Ethnicity-Race-National Identity Roma & Travellers Religion & Belief Gender Sexual Orientation & Gender Identity Refugees-Asylum Seekers-Migrants Disability & Mental Illness Older People Children & Youth Socially Disadvantaged Groups AIDS & Health All Regions All Europe Western Europe