Language: Dutch (Resources)

Article: Geert Wilders’ freedom of expression / Geert Wilders’ vrijheid van meningsuiting

Keywords: Western Europe, The Netherlands, Dutch, migrants, refugees, ethnicity, freedom of expression, print, media organizations, resources for NGOs [EN] Opinion and media are closely connected. An article about the real meaning of freedom of expression in the Netherlands, and how Geert Wilders violates this with his opinions and expressions. [DU] Omdat mening en media nauw met elkaar verbonden zijn en op  internet iedereen een MENING meent te moeten hebben, zal ik hier nog eenmaal uitleggen wat “Vrijheid van meningsuiting” volgens de Nederlandse grondwet betekent, en waarom het goed is dat er nu een aanklacht tegen Wilders loopt. En dat die aanklacht in feite ook goed is voor Wilders zelf. In gewone-mensen-taal. Few attend UK screening of Wilders' film [EN].doc Geert Wilders’ freedom of expression [DU].doc Geert Wilders to be prosecuted [EN].doc Geert Wilders wants to ban the Koran [EN].doc Iran's anti-Wilders film lacks controversy [EN].doc Philosopher Jürgen Habermas on Geert Wilders [EN].docx Wilders’ PVV surges in EU parliamentary elections [EN].docx Wilders and his film worry Dutch expats [EN].doc Wilders makes half of Dutch Muslims want to emigrate [EN].doc Wilders places Danish cartoon on his website [EN].doc

Article: Going back to create new roots (only in Dutch)

Keywords: Western Europe, Dutch, ethnicity and national identity, youth, religion and belief, study/report, print [EN] A study done to find out how Hindu and Buddhist youth use the media to give meaning to the search to their roots. There has been looked at how the identity of Hindu and Buddhist youth is defined and how they use the media with this.

Article: Handbook on European Non-Discrimination Law

Keywords: European, English, French, discrimination, sex, disability, age, race, nationality, law, handbook, Human Rights, European Court The Handbook on European Non-Discrimination Law, published jointly by the Fundamental Rights Agency and the European Court of Human Rights, is the first comprehensive guide to European non-discrimination law. It is based on the case law of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice. It covers: the context and background to European non-discrimination law (including the UN human rights treaties), discrimination categories and defences, the scope of the law (including who is protected) and the grounds protected, such as sex, disability, age, race and nationality. The handbook is aimed at legal practitioners at national and European level, including judges, prosecutors, lawyers, law-enforcement officials, and others involved in giving legal advice, such as national human rights institutions, equality bodies and legal advice centres, to whom it will be distributed. The handbook is available in English, French and 25 other European languages.  

Article: Influence of media on the religious experience of Muslim-youth after the murder of Theo van Gogh / De invloed van de media op de religieuze believing van moslimjongeren in Nederland na de moord op Theo van Gogh (only in Dutch)

Keywords: Western Europe, Dutch, diversity, religion and belief, youth, report/study, print [EN] This research focuses on the influence of the media on the religious experience of Muslim-youth in the Netherlands especially after the murder on Theo van Gogh. There has been looked at the way that news coverage on Muslims and the Islam played a role in the behaviour of Muslim youth. One of the results was that almost 90 percent feels disappointed, insulted and discriminated by the media coverage about Muslims.

Article: Intensify or align? / Verscherpen of verbinden? (only in Dutch)

Keywords: Western Europe, The Netherlands, Dutch, resources for all, media ethics and diversity, multiculturalism, intervention, print. [DU] Debat over de rol van media en opinieleiders in de multiculturele samenleving [EN] Debate about the role of the media and opinion leaders in the multicultural society   Intensify or align.doc    

Article: Media and cultural diversity; annual review 2006 / Media en culturele diversiteit; jaaroverzicht van 2006 (only in Dutch)

Keywords: Western Europe, Dutch, diversity, media, report, annual review, print [EN] An annual review of cultural diversity in the Dutch media in the year 2006 [DU] Jaaroverzicht media en culturele diversiteit, van het jaar 2006 Media and cultural diversity annual review 2006 [DU].pdf

Article: Media and cultural diversity; annual review 2008 / Media en culturele diversiteit; jaaroverzicht 2008 (only in Dutch)

Keywords: Western Europe, Dutch, cultural diversity, media ethics and diversity, report, print [EN] An annual review of cultural diversity in the Dutch media in the year 2008 [DU] Jaaroverzicht media en culturele diversiteit, van het jaar 2008 Media and cultural diversity; annual review 2008 [DU].pdf

Article: Media and intercultural dialogue in Europe

Keywords: Diversity in General, Western Europe, Eastern Europe, South East Europe, All Europe, English, EU, media ethics and diversity, report, print Report and summary of the main points of The third Mediam’Rad EU encounter that was organized to point out good and bad media practices and the role of media in Intercultural Dialogue across the European Union. It offered a good opportunity to share experiences between a variety of media professionals from mainstream and diversity media. Media and intercultural dialogue in Europe [DU].pdf

Article: Media do not like talkative Muslims / Media houden niet van mondige moslims (only in Dutch)

Keywords: Western Europe, Dutch, ethnicity/race, media ethics and diversity, article, print. [DU] Journalisten zijn zich amper bewust van de culturele erfenis van negatieve beeldvorming over islam in het westen. Maar ook moslims dienen zich hierover te beraden. Dat is de stelling van islamoloog Prof. Dr. P.S. van Koningsveld op het debat Media en islam. [EN] Journalists are not aware of the cultural inheritance of negative imaging about the Islam in the West. Thi s one is a debate held by Islamologist Prof. Dr. P.S. van Koningsveld on the subject of media and Islam.  Media do not like talkative Muslims [DU].doc      

Article: Media, gender and ethnicity / Media, gender en etniciteit (only in Dutch)

Keywords: Western Europe, The Netherlands, Dutch, ethnicity, gender, media ethics and diversity, article, print [DU] Beeldvorming van allochtone vrouwen in en door de Vlaamse audiovisuele nieuwsmedia. Een inhouds- en receptieanalyse [EN]  The image of foreign woman in and by the Flemisch audiovisual newsmedia . An analyses.  media, gender and ethnicity [DU].doc  

Article: Migrant studies / Migranten studies (only in Dutch)

Keywords: Western Europe, The Netherlands, Dutch, migrants, other web resources, magazine, migrants, online [EN] A magazine for migrant and ethnic studies [DU] Tijdschrift voor migrant en ethnische studies www.migrantenstudies.nl  

Article: More colour in media education / Meer kleur in de media opleidingen (in Dutch only)

Keywords: All regions, Dutch, media ethics and diversity, training/education, diversity in general, ethnicity and national identity, resource for trainers and NGOs DU] Benzakour is van mening dat journalisten en programmamakers uit etnische minderheidsgroepen juist moeten vermijden om teveel hetzelfde te worden als hun autochtone collega’s. Daarmee gooien ze datgene dat hen onderscheid overboord en worden ze minder aantrekkelijk om binnen boord te halen. Hij erkende wel dat het van belang is dat journalisten en programmamakers ook binnen de meer onzichtbare reguliere functies instromen. Daarbij ziet hij wel mechanismen van uitsluiting. [EN] Mohammed Benzakour, journalist and writer, find that journalists and program makers from ethnical minority groups should avoid looking like their autochthon colleagues. They should use their cultural background as an added value.  More colour in media education [DU].doc

Article: Press Link Database / PersLink Database (only in Dutch)

Keywords: Western Europe, The Netherlands, Dutch, diversity in general, other web resources, all themes, resource for all [DU] Perslink is een digitale telefoongids met informatie die de reguliere telefoongids meestal niet  bevat. Hier vinden journalisten en programmamakers hun collega’s, voorlichters, bestuurders, politici en deskundigen op velerlei terrein. Met de gegevens van naar schatting 10.000 organisaties en 25.000 contactpersonen is Perslink een uniek en noodzakelijk stuk gereedschap voor de dagelijkse werkzaamheden van journalisten en programmamakers. Perslink is 11 september 2002 in gebruik gesteld. De samenwerkende partners, NOS, Mira Media, NVJ en IRP hebben bewust gekozen voor deze datum, omdat na de aanslagen in New York precies een jaar eerder nog eens extra duidelijk is geworden dat de media worstelen met de vraag hoe een representatief en genuanceerd beeld te geven van onze pluriforme samenleving. Bevordering van de zichtbaarheid in de media van deskundigen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, alsook die van deskundige vrouwen, zodat meningen en opvattingen vanuit alle bevolkingsgroepen gelijkwaardig aan bod komen en alle groepen zich in de media kunnen herkennen, is een van de uitgangspunten van Perslink. De andere doelstelling is om journalisten en programmamakers de kortste weg naar de juiste organisatie en woordvoerder te wijzen. [EN] PersLink is a private internet-database for journalists and program makers and at the same time a place where you can get you or your company more accessibility. PersLink contains names of thousands of organizations, media representatives, media spokesmen, directors, politicians, experts, web addresses, email addresses, mobile, private and work telephone numbers. Besides trying to get journalists and program makers in contact with the right network, organization or person, PersLink also focuses on the visibility of experts in the media with a non-Dutch background together with that of female experts, so that opinions and views from all population groups can be heard evenly in the media. www.perslink.nl       

Article: Refugees in the picture / Vluchtelingen in beeld (only in Dutch)

Keywords: Western Europe, the Netherlands, Dutch, refugees and migrants, other web resource, media ethics and diversity. DU] Een verslag van een presentatie gehouden door Bart Top over vluchtelingen in de media [EN] A report on a presentation held by Bart Top about refugees and the media.  www.miramedia.nl    

Article: Television colours your day; but only to a certain degree / Televisie kleurt je dag; maar met mate (only in Dutch)

Keywords: Western Europe, Belgium/Flanders, older people, disability, media ethics and diversity, print, resources for media, media organization [EN] Still too few seniors and disabled people reach the Flemish television. A news article in the Flemish daily paper De Standaard. [DU] Nog te weinig senioren en anders gehandicapten halen Vlaamse tv-scherm. Een nieuws artikel in het Vlaamse dagblad De Standaard. Television colours your day; but only to a certain degree [DU].pdf  

Article: Too little woman in media (only in Dutch)

Keywords: The Netherlands, Dutch, woman, gender, television, media content, online media An article about the scarcity of woman in the Dutch media. According to the website www.vrouwenindemedia.nl, men speak five times more than woman in the media. 75 percent of the Dutch society thinks that women have to get a bigger role in the media. www.vrouwenindemedia.nl  

Article: XenoClipse

Keywords: English, Spanish, Catalan, Basque, Dutch, Norwegian, German, race, ethnicity, media ethics and diversity, initiatives and projects, online, resources for NGOs, media organizations, community/minority media XenoCLIPse is an action-research, a project about race, media and empowerment. After the successful experience of the consortium’s first collaboration, eCLIPse, the need for a new project involving ethnic minorities as a main target group became clear. This time we would have to go beyond the institutional context of the university, and involve members of (ethno-cultural) minorities through their presence in the media, both as objects and as subjects of information. On the other hand, this new project envisaged empowerment through creating access to new technologies for immigrants and minorities. Our main tool is digital video and its distribution on the net. The idea is to allow people who have difficulties accessing new media and technologies to make and distribute their own information in an easy way and to pass on this knowledge and skills to their peers. www.xenoclipse.net

Article: Young and Wilders / Jong en Wilders (only in Dutch)

Keywords: Western Europe, the Netherlands, Dutch, Geert Wilders, youth, freedom of expression, conflict, media content, documentary, religion, social diversity models, visual, media organizations [EN] A documentary made by Zembla; 54 % of the youth, ranging from between 14 and 16 years old, think negative about Muslims. That came out of a research done by professor H. Dekker from the University of Leiden and the University of Utrecht. The research made clear that the most important reason for this negative attitude comes from the lack of direct contact with Muslims. Another reason for the negative feelings are the opinion of friends and parents. Boys are more negative than girls and an opinion of 15 years old today is difficult to change unless something very radical happens.  In the Zembla- episode ‘Young and Wilders’ young people talk openly about the problems that they have with foreigners and the Islam.   [DU] Een documentaire door Zembla;  54% van de jongeren, in de leeftijd van 14 tot 16 jaar, denkt negatief over moslims. Dat blijkt uit een onderzoek van professor H. Dekker van de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek wijst verder uit dat de belangrijkste verklaring voor deze negatieve houding het gebrek aan direct contact met moslims is. Andere verklaringen voor de negatieve gevoelens zijn de mening van beste vrienden en ouders. Jongens zijn negatiever dan meisjes en een negatieve houding van een 15-jarige anno nu is moeilijk te veranderen tenzij er iets heel ingrijpends gebeurt. In de ZEMBLA-aflevering ‘Jong en Wilders’ praten jongeren openhartig over de problemen die zij hebben met allochtonen en de Islam. www.zembla.vara.nl

Article: [DU] Debat over de rol van media en opinieleiders in de multiculturele samenleving

Keywords: Western Europe, The Netherlands, Dutch, refugees & migrants, other web resource, media ethics and diversity, resource for all, print [DU] Hoe is het gesteld met de positie van vluchtelingen in de media? En welke mogelijkheden zijn er om een grotere inbreng van vluchtelingen in de media te krijgen? VON en Mira Media organiseerden daarover op 18 juni een werkconferentie. Aanzet tot discussie werd gegeven door journalist en communicatieadviseur Frank Siddiqui, de uit Engeland afkomstige Terry Williams en Arnob Chakrabarty van On File.  [EN] What is the current situation of refugees in the media? An analysis on the situation a few years ago till now plus tips and suggestions for refugees that would like to become active in the media.  www.miramedia.nl    

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>