Foreign woman and Dutch glossies; friends or strangers? / Allochtone vrouwen & glossies: vriendinnen of vreemden? (only in Dutch) Print

Keywords: Western Europe, Dutch, youth, ethnicity, gender, media ethic and diversity, reports/study, print

[EN] To what degree do the teenage and woman magazines meet the wishes of foreign readers and how big is the need for a magazine just this target group? The Netherlands has a multicultural society and the media should reflect this diversity in culture as well. Unfortunately this if not the case. How do Moroccan and Turkish youth think about the current Dutch glossies and the rise of foreign magazine?

[DU] Helaas is er vandaag de dag nog absoluut geen sprake van een juiste en evenwichtige afspiegeling van de etnische minderheidsgroepen in Nederland. Het aandeel van allochtonen in drama en entertainment op televisie begint langzaam toe te nemen, maar de geschreven en audiovisuele journalistiek laten het nog sterk afweten. De hoofdvraag van dit onderzoek: “Op welke manier geven hoger opgeleide Turkse en Marokkaanse vrouwen uit de  2e en 3e generatie tussen de 18-35 jaar in Nederland betekenis aan het huidige aanbod van vrouwenglossies?”

alt Foreign woman and Dutch glossies; friends or strangers [DU].doc

Tags: All Resources Reports & Studies All Types of Diversity Gender All Regions Western Europe